The Big Shot (2019)

Action, Crime

5.9/10 of 9 Votes
Watch The Big Shot Movie Online. A car fixer jumps off stairs after illegal demolition. Police officer tries to find the crime and catch the evil boss.

Title : The Big Shot
Duration : 107 minutes
Release Date : 10 Jan 2019
Country : CN
Actors: Wang Qian-Yuan, Bao Bei Er, Wang Xun, Wang Yan-hui, Qu Jingjing, Gai Yuexi, Liu Mintao, Mei Ting, Qiao Zhenyu, Jing Gangshan, Du Yuan, Jack Kao, Tianzuo Liu, Marc Ma, Qing Huo, Han Qing Xing, Beilei Li